stránka v rekonštrukcii

BYSTRÉ DETI

Welcome To Bystré deti

Experience luxurious, science-backed skincare and wellness services. From rejuvenating facials to body sculpting, our expert team helps you achieve radiant, youthful skin.

OPENING HOURS

Mon–Fri

8:00am–7:00pm

Saturday

9:00am–4:00pm

Sunday

CLOSED

APPOINTMENTS

Booking an appointment at Bystré deti is easy and convenient. Our expert team is here to provide personalized treatments tailored to your unique needs. Click below to schedule your session and start your journey to a more radiant, confident you.

LOCATION & CONTACT

Martin 03601

Visit us!

0948 000 567

Call us!

PRP Injections

Laser Hair Removal

BODY CONTOURING

WHAT MAKES US DIFFERENT

Modern Equipment

State-of-the-art technology ensures the highest quality treatments for optimal results and unparalleled skincare and wellness experiences.

Qualified Staff

Our highly trained and certified professionals provide expert care, ensuring safe and effective treatments for every client.

Effective Results

Experience transformative results with our proven treatments, designed to deliver noticeable improvements and enhance your natural beauty.

ALL KINDS OF TREATMENTS

At Bystré deti, we offer a comprehensive range of treatments tailored to meet your unique beauty and wellness needs. Each service is designed to deliver exceptional results, ensuring you leave our spa feeling revitalized, confident, and radiant.

NAŠI MENTORI

Michelle Turner

MOVEMENT LESSON

čo potrebujete vedieť

čo HOVORIA RODIČIA

Dr. Robert Melillo

THE MELILLO METHOD

Čo potrebujete vedieť

Čo HOVORIA RODIČIA

Robert J. Doman

NACD

Čo potrebujete vedieť

Čo HOVORIA RODIČIA

Sandy Blackhard

LANGUAGE OF LISTENING

čo potrebujete vedieť

čo HOVORIA RODIČIA

TESTIMONIÁLY

Ďakujeme veľmi pekne za všetky lekcie, Eliška neskutočne napreduje, zaostávanie v hrubej motorike krásne dobehla a my sme sa mnohými vecami inšpirovali. Prajeme ešte veľa takých spokojných mamičiek a šikovných detičiek.

Veronika

Regular Patient

Mne sa páči ako sú lekcie vyskladané, že robíme z každého rožka troška, že každý týždeň je pohybová miestnosť vyskladaná inak, že sa striedavo venujete každému dieťatku v skupine. Viem, že občas treba aj konštruktívnu kritiku, aby sa človek posúval ďalej, ale žiadnu nemám - podľa mňa je čas využitý naplno a obdivujem vašu prácu

Ivana

Regular Patient

My sa na hodiny s vami vždy veľmi tešíme, máte úžasný prístup k deťom. Prijali by sme ešte viac cvičenia na jemnú motoriku.

Andrea

Regular Patient

Ďakujeme veľmi pekne za všetky lekcie, Eliška neskutočne napreduje, zaostávanie v hrubej motorike krásne dobehla a my sme sa mnohými vecami inšpirovali. Prajeme ešte veľa takých spokojných mamičiek a šikovných detičiek.

Veronika

Regular Patient

Mne sa páči ako sú lekcie vyskladané, že robíme z každého rožka troška, že každý týždeň je pohybová miestnosť vyskladaná inak, že sa striedavo venujete každému dieťatku v skupine. Viem, že občas treba aj konštruktívnu kritiku, aby sa človek posúval ďalej, ale žiadnu nemám - podľa mňa je čas využitý naplno a obdivujem vašu prácu

Ivana

Regular Patient

My sa na hodiny s vami vždy veľmi tešíme, máte úžasný prístup k deťom. Prijali by sme ešte viac cvičenia na jemnú motoriku.

Andrea

Regular Patient

OPENING HOURS

Mon–Fri

8:00am–7:00pm

Saturday

9:00am–4:00pm

Sunday

CLOSED

APPOINTMENTS

Booking an appointment at Bystré deti is easy and convenient. Our expert team is here to provide personalized treatments tailored to your unique needs. Click below to schedule your session and start your journey to a more radiant, confident you.

LOCATION & CONTACT

Martin 03601

Visit us!

0948 000 567

Call us!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo môžeme očakávať na prvom stretnutí?

V každom prípade sa už na prvom stretnutí dozviete veľa nových informácií. Našim hlavným cieľom je zvyšovať povedomie o správnom detskom vývine, jeho postupnosti a o nesprávnych pohybových kompenzáciach, ktoré sú často prehliadané.

Pri lekciách Baby Start Smart a Kid Start Smart sa pripojíte do diana a hrania a priamo na lekcií sa oboznámite s princípmi metodiky a správnym prevedením jednotlivých cvičení a aktivít.

Pokiaľ vaše bábätko nenapreduje po psychomotorickej stránke, na úvodnom stretnutí urobíme pohybovú diagnostiku NMA, na základe ktorej vám vysvetlíme možné príčiny nedosahovania vývojových míľnikov, zaškolíme vás a zároveň budeme pracovať aj na odstraňovaní chybných pohybových vzorcov jemnou proaktívnou pohybovou metódou Movement Lesson.

Pokiaľ k nám prichádzate na terapie Brain Fit Play s dieťatkom so špeciálnymi potrebami, naše prvé stretnutie bude zamerané na pozorovanie, vývojovú anamnézu, vysvetlenie a predstavenie možností terapií vhodných pre vaše dieťa. Terapie sú cielené pre rodiny, ktoré si uvedomujú, že ich vlastná zaangažovanosť je kľúčom ku zmene a úspechu.

Sú vaše lekcie a terapie bezpečné?

Naše lekcie sú absolútne bezpečné a benefitujúce pre všetky deti.

Pohybová stimulácia metódou Movement Lesson je vhodná aj pre tie najcitlivejšie bábätká, keďže ide o jemnú dotykovú terapiu, ktorá nepolohuje bábätká do nepríjemných či bolestivých polôh.

Kedy je vhodné s lekciami alebo terapiami začať ?

Lekcie Start Smart sú vhodné pre deti vo veku od 6m - 4 rokov. Pri terapiách vo všeobecnosti platí čím skôr, tým lepšie.

S čím môžeme rátať po terapií?

Počas vašej úvodnej konzultácie vás oboznámime so všetkými postupmi, priebehu spolupráce a očakávaných výsledkoch terapií.

Ako často treba chodiť na lekcie alebo terapie?

Frekvencia návštev našich terapií závisí od individuálnych potrieb dieťaťa. Lekcie Baby Start Smart, Kid Start Smart a Brain Fit Play sa navštevujú 1x za týždeň. Kým cvičenie primitívnych reflexov sa môže skontrolovať raz za mesiac, iné, ako je napríklad orofasciálna stimulácia a Movement lesson si budú vyžadovať sériu niekoľkých krátko po sebe sa opakujúcich stretnutí. Vytvoríme vám individuálny plán, ktorý zabezpečí optimálne výsledky.

Pre aké deti sú vaše lekcie a terapie vhodné?

Pre všetky deti! Terajší životný štýl ovplyvňuje vývoj detí a pohľad na správny psychomotorický vývin, pričom sa normalizuje vývojová patológia a prehliadajú sa dôležité vývojové míľniky, čo má za následok nárast rôznych porúch, symptómov a autistického spektra.

PREČÍTAJTE SI NÁŠ BLOG

No blogs found

Kozmonautov 6019, 036 01 Martin-Záturčie, Slovensko

O NÁS

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae. here

Kontakt:

0948 000 567

Martin 03601

© 2024 All Rights Reserved. Terms of Use and Privacy Policy